Lansering av «visjonsprosjektet» World Ocean Space Centre