Slik kan Ocean Space Centre bli

De første Snøhetta-skissene ble vist da Statsbygg sendte inn forslag til reguleringsplan for Det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi i Trondheim.

Ocean Space Centre, som bygges på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet, vil bli det løftet Norge trenger for å gripe mulighetene i havrommet. SINTEF og NTNUs nye senter i Trondheim vil utgjøre kjernen i et verdensledende utdannings- og kunnskapsmiljø, ved at industriaktører med høy teknologisk kompetanse kan få verifisert og utviklet sine løsninger i samarbeid med toppforskere.

15. oktober sendte Statsbygg inn forslag til reguleringsplan til Trondheim kommune.

– Nok en milepæl er nådd i dette viktige prosjektet. Vi har hatt god dialog med Byplankontoret i Trondheim kommune, som nå starter sin saksbehandling fram mot førstegangsbehandling og offentlig ettersyn av planforslaget på nyåret, sier avdelingsdirektør Linda Sunde Eriksen i Statsbygg.

Statsbygg har ansvar for å utvikle, regulere og gjennomføre byggprosjektet, mens NTNU eier og forvalter eiendommen.

I Ocean Space Centre vil industri, universitet og forskningsmiljøer innen havnæring sammen kunne utvikle og teste teknologi som kan bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Ved hjelp av fullskala-simuleringer, sammen med modellforsøk, vil en kunne utvikle og teste robotikk og autonome systemer under kontrollerte betingelser før det tas i bruk i havet.

Hoveddelen av senteret vil ligge på Tyholt i Trondheim og erstatte det marintekniske forskningssenteret som ligger der i dag. Her skal det etter planen komme forskningsbasseng, strømningstank, energi- og konstruksjonslaboratorium og undervisningslaboratorium. I tillegg vil det bli etablert fjordlaboratorier i sjøen utenfor Ålesund, Hitra/Frøya og Trondheim.

Reguleringsplanen forventes å bli vedtatt høsten 2021. Ocean Space Centre ble bevilget 40 millioner kroner da regjeringen nylig la fram sitt forslag til statsbudsjett.

– Neste milepæl blir overlevering av styringsdokument til Nærings- og fiskeridepartementet 1. mars neste år, sier Sunde Eriksen.