Planprogrammet for Ocean Space Center fastsatt

Ocean Space Center prosjektet tar et viktig steg videre når bygningsrådet i Trondheim nå har godkjent planprogrammet for reguleringsplanen.

 

Ocean Space Centre planlegges som et moderne forsknings- og teknologiutviklingssenter for SINTEF og NTNU. Dersom senteret blir vedtatt bygget vil det erstatte dagens marintekniske forskningssenter på Tyholt.

Bygningsrådet i Trondheim kommune har nå godkjent planprogrammet for reguleringsplanen.

– Dette er en milepæl. Statsbygg og kommunen er nå enige om rammer og mål for det videre utrednings- og medvirkningsarbeidet. Vi har et godt samarbeid med kommunen, og tar sikte på innsending av planforslag til kommunen i oktober, sier prosjektleder Simen Bakken i Statsbygg.

Dersom det vedtas bygget vil Ocean Space Centre ha stort potensial til å styrke Norge som ledende havnasjon. Her vil det blant annet kunne utvikles nye digitale og miljøvennlige løsninger for havnæringene. Senteret planlegges med flere våte laboratorier i form av store basseng der man kan teste og forske på modeller av for eksempel plattformer og båter. Senteret skal ligge på Tyholt og på Trondheim biologiske stasjon på Heggdalen.