Dagens status

Årlige driftskostnader

Investeringer

Areal

0

Status


Ocean Space Centre er et stort steg nærmere realisering

1. mars leverte Statsbygg forprosjektet for utbygging av Ocean Space Centre til Nærings- og fiskeridepartementet. Samtidig er det landet midlertidige løsninger for NTNU og SINTEF Ocean i byggeperioden.

Les mer
Fagområder:

Slik kan Ocean Space Centre bli

De første Snøhetta-skissene ble vist da Statsbygg sendte inn forslag til reguleringsplan for Det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi i Trondheim.

Les mer
Fagområder:

Ocean Space Centre får videre støtte over statsbudsjett.

I statsbudsjett for 2020 har regjeringen bevilget 40 millioner til å fortsette arbeidet med forprosjektet for Ocean Space Centre

Les mer
Fagområder:

Planprogrammet for Ocean Space Center fastsatt

Ocean Space Center prosjektet tar et viktig steg videre når bygningsrådet i Trondheim nå har godkjent planprogrammet for reguleringsplanen.

Les mer
Fagområder:

Bevilgning til forprosjekt

I forslaget til statsbudsjett for 2020 ligger det 55 millioner kroner til forprosjekt i Ocean Space Centre.

Les mer
Fagområder: