Dagens status

Årlige driftskostnader

Investeringer

Areal

0

Status


Ocean Space Centre får videre støtte over statsbudsjett.

I statsbudsjett for 2020 har regjeringen bevilget 40 millioner til å fortsette arbeidet med forprosjektet for Ocean Space Centre

Les mer
Fagområder:

Planprogrammet for Ocean Space Center fastsatt

Ocean Space Center prosjektet tar et viktig steg videre når bygningsrådet i Trondheim nå har godkjent planprogrammet for reguleringsplanen.

Les mer
Fagområder:

Bevilgning til forprosjekt

I forslaget til statsbudsjett for 2020 ligger det 55 millioner kroner til forprosjekt i Ocean Space Centre.

Les mer
Fagområder: