Om Ocean Space Centre

Ocean Space Centre skal bli et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på hav, og mulighetene som ligger i havrommet. Anlegget skal bygges på Tyholt i Trondheim og vil romme 49.000 kvadratmeter med våte og tørre laboratorier med havbasseng, sjøgangsbasseng, undervisningslokaler, -laboratorier og kontor- og møtelokaler.

Skal Norge opprettholde sin posisjon som verdensledende havnasjon, er vi avhengig av teknologisk utvikling. Da må vi være verdensledende på forskning, kunnskap og innovasjon om havrommet. Derfor trenger vi Ocean Space Centre. 

Senteret skal:

  • Utdanne fremtidens spesialister innenfor havromsteknologi. 
  • Sikre næringsliv og myndigheter tilgang til ledende kompetanse og infrastruktur knyttet til høsting og forvaltning av havrommet 
  • Bidra til effektiv utnyttelse av nasjonal kompetanse og økt kunnskap gjennom samarbeid med norske og utenlandske institusjoner og virksomheter. 
  • Aktivt medvirke til økt innovasjonstakt innen havromsteknologi. 
  • Bidra til omstilling og utvikling av havnæringene