Ocean Space Centre skal sikre Norges posisjon som ledende havnasjon og bidra til den grønne omstillingen av Norge.

Ocean Space Centre blir et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på hav, og mulighetene som ligger i havrommet

Verden trenger mat, mineraler og energi. Løsningen på dette finnes i havrommet. Ocean Space Centre gir unike muligheter for ny kunnskap, kompetanse og forskning. Fasiliteter og høyteknologiske laboratorier i verdensklasse vil bidra til utviklingen og omstillingen av havnæringen lokalt, nasjonalt og globalt. Fremtidige generasjoner får økt kunnskap og forståelse av havrommet, til det beste for en bærekraftig verden.

Ocean Space Centre er et ambisiøst og nødvendig løft. Fysiske laboratorier og digitale verktøy i verdensklasse skal sammen med norske fagmiljøer brukes for å realisere morgendagens løsninger.

På Tyholt i Trondheim skal vi bygge 49.000 kvadratmeter med undervisningslokaler, kontor- og møtelokaler, og ikke minst våte og tørre laboratorier.

Les mer om Ocean Space Centre her.

Vår ambisjon

Ambisiøst
Fleksibelt
Lønnsomt
Les om Ocean Space Centre

Tidslinje

Siste punkt på tidslinjen
-
Se tidslinje