Ocean Space Centre er det løftet Norge trenger for å gripe mulighetene i havrommet.

Regjeringen har valgt konsept for Ocean Space Centre

Regjeringen har besluttet å videreføre arbeidet for å realisere Ocean Space Centre i Trondheim. Samfunnsmålet er å sikre verdiskaping gjennom konkurransedyktige norske havnæringer. Kvalitetssikringen slår fast at satsingen er samfunnsøkonomisk lønnsom, og prosjektet går nå inn i en ny fase.

Ocean Space Centre

Ambisiøst
Fleksibelt
Lønnsomt
Les om konseptet

Nøkkeltall

Totalinvestering

0

Kostnad laboratorier

Areal

Tidslinje

Siste punkt på tidslinjen
-
Se tidslinje